Европейски фонд за регионално развитие - лого

Европейско финансиране №BG16RFOP002-2.073-22139-C01

Нa 28.09.2020 г. „ПРИНТ МЕДИА“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-22139-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите от проекта: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на стартиране: 28.09.2020 г.
Дата на приключване: 28.12.2020 г.
Обща стойност на проекта: 10 000 лв.
Финансиране БФП: 100%

Подобни статии