Нови предложения

Медии и консумативи

Новини

Европейски фонд за регионално развитие - лого

Европейско финансиране №BG16RFOP002-2.073-22139-C01

Нa 28.09.2020 г. „ПРИНТ МЕДИА“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-22139-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19….

Официален представител на

DGI.min